Kurikulum Pondok


Post Details

 • Induk (Manhaj Salaf)
 • Admin
 • 09 Mar 2020

KURIKULUM INDUK PP. AL MUBAAROK 

Sistem pembelajaran pondok induk al mubaarok mempunyai delapan tahapan yaitu:

IBTIDAIYYAH.

 1. Alala.
 2. Akhlaqul Banin.
 3. Qiraati.
 4. Khulashoh Nurul Yaqin.
 5. Fiqih Ubudiyyah.
 6. Aqidatul Awam.

SANNAH ULA.

 1. Sulamut Taufiq.
 2. Akhlaqul Banin.
 3. Nahwu-Sharf metode amtsilati.

SANNAH TSANIYAH.

 1. Amtsilatuttasrfiyah.
 2. Fathul Qorib.
 3. Al ‘Umrithy.
 4. Qowaidul I’rob.

SANNAH TSALITSAH.

 1. Alfiyah Ibnu Malik.
 2. Fathul Mu’in.
 3. Kifayatul ‘Awam.
 4. Kifayatul Atqiya.

SANNAH ROBIA’AH.

 1. Fathul Wahab 1.
 2. Fathul Wahab 2.
 3. Fathul Wahab 3.
 4. Fathul Wahab 4.
 5. Jauharul Maknun.
 6. Faroidl.

SANNAH KHOMISAH.

 1. Al Mahaly 1.
 2. Al Mahaly 2.
 3. Al Mahaly 3.
 4. Al Mahaly 4.
 5. Sulamul Munaroq.

SANNAH SADISAH.

 1. Al Bukhori 1.
 2. Al Bukhori 2.
 3. Al Bukhori 3.
 4. Al Bukhori 4.
 5. Sulamul Munaroq.

SANAH SABI’AH.

 1. Ihya ‘Ulumuddiin 1.
 2. Ihya ‘Ulumuddiin 2.
 3. Ihya ‘Ulumuddiin 3.
 4. Ihya ‘Ulumuddiin 4.

 

EKSTRA KULIKULER

 • Bahtsul Masail.
 • Menjahit.
 • Riyadhiyah.
 • Sholawat Rebana.
 • Khitobah

 

Dalam pondok induk juga santri wajib mengikuti program Wajardikdas yang diselenggarakan pemerintah. Program Wajardikdas yang diselenggarakan pesantren meliputi Wajardikdas Paket B setara SMP dan C setara SMA, PPS Al Mubaarok juga sudah terakreditasi B. Penyelenggaraan program ini sebagai upaya untuk membentuk santri yang mutafaqquh fi al-din dan memiliki kapabilitas untuk menjalani kehidupan dunia.

Artikel Terbaru

Cooming Soon

22 February 2020

Cooming Soon

15 January 2020

Cooming Soon

15 January 2020